Logo

TA ČR dává příležitost malým filmařům. Cesta však zpočátku byla trnitá

Šárka Kováříková
07. 05. 2020

Technologická agentura ČR (TA ČR) letos opět nabídne příležitost mladým tvůrcům vyhrát  Filmovou cenu TA ČR za popularizaci vědy mezi mládeží. Společný projekt TA ČR a Zlín Film Festivalu se realizuje už od roku 2019. V době, kdy ještě Agentura s festivalem nespolupracovala, motivovala k tvořivosti a kreativitě malé tvůrce prostřednictvím výtvarných soutěží. Jaké byly začátky festivalu či jaký má soutěž úspěch, přiblížili Čestmír Vančura, prezident Zlín Film Festivalu a Pavel Komárek, předseda odborné poroty. 

Tento rok proběhne již 64. ročník mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně, který se koná již od roku 1961. „Pravidelné konání filmové přehlídky ve Zlíně bylo přirozeným vývojem, protože zdejší filmaři chtěli představit svoji tvorbu i v domácích podmínkách. První ročník festivalu se uskutečnil přesně 20 let od Filmových žní, které byly prvním filmovým festivalem v ČR,” vzpomíná prezident festivalu Čestmír Vančura. V současné době se jedná o nejstarší a největší světový festival tohoto zaměření pro děti a mládež. „V posledních letech nabízí nejen 300 snímků z celého světa, ale také bohatý doprovodný program pro děti i mladé lidi a také rozsáhlý odborný program pro filmové profesionály a pedagogy,” konstatoval Vančura. Přestože festival nabízel nespočet soutěžních kategorií, chyběla nějaká spojená s výzkumem. Proto časem vznikla spolupráce s TA ČR.

Technologická agentura ČR se poprvé zapojila v roce 2019 se svou Filmovou cenou TA ČR Za popularizaci vědy mezi mládeží. Na prvotní impuls spolupráce zavzpomínal předseda odborné poroty Pavel Komárek: „Když jsme se dívali na ceny, které filmový festival uděluje, tak jsme si všimli, že mezi nimi chybí taková, která by připomínala oblast vědecko-naučného filmu.” Právě tento chybějící žánr skvěle doplnil mezeru v kategoriích filmové přehlídky. „Dříve TA ČR organizovala výtvarné soutěže pro děti, mládež a studenty, aby podpořila jejich tvořivost formou spojení vědy a umění. A chtěli jsme v této tradici pokračovat. Tvůrčí činnost člověka se projevuje ve dvou oblastech v umění a ve vědě,” uvedl Pavel Komárek.

Filmovou cenu TA ČR, jejímž cílem je podnítit zájem mladé generace o svět vědy, ohodnotil prezident ZFF Čestmír Vančura kladnými slovy a dodal: „Dle počtu přihlášených účastníků, který s každým dalším ročníkem stoupá ať už u jednotlivců nebo i celých tříd, bych řekl, že se nám vyvolání zájmu u dětí povedlo. Každý nový projekt potřebuje čas a zároveň se musí odpracovat. Myslím si, že díky této ceně festival společně s TA ČR výrazně přispívá ke kreativitě a zároveň dokáže dětskou duši vtáhnout do světa vědy, výzkumníků a výzkumnic nebo třeba starých i nových vynálezů.” Předseda odborné poroty naopak připomněl, jaké překážky musela cena překonávat ve svých začátcích: „Udělování ceny velmi ovlivnila pandemie covid-19, která zásadně změnila naše představy, oceňovat animované filmy vytvořené žáky základních škol. Takové filmy v té době nevznikaly. V prvních letech jsme proto rozhodli ocenit přístup ČT 😀 (pozn. televizní stanice České televize, která je určena dětským divákům) za vytvoření souboru vzdělávacích programů pro základní školy, který byl ojedinělý v Evropě, a následně aktivity muzeí, které musely změnit v krátkém čase způsob nabízení sbírek formou on-line. Oceněno bylo Národní muzeum, které zpřístupnilo dětem řadu sbírek, kdy nezapomněli ani na děti neslyšící. Plánem do budoucna je cenu stabilizovat v nových podmínkách, které pandemie rovněž změnila.”

Poslední dva roky už však probíhají podle původního záměru žáci 1.9. třídy základních škol mají za úkol natočit krátký snímek na předem určené téma. Výherce Filmové Ceny TA ČR následně obdrží nejen hmotnou odměnu, která mu pomůže jeho kreativní talent rozvíjet dál, ale také originální sošku na motivy Nepovedeného panáčka z dílny Hermíny Týrlové. Ta každoročně vzniká ve spolupráci společnosti 3Dees se sklářem Lukášem Jabůrkem. Jedná se o spojení moderní technologie 3D tisku a poctivého sklářského řemesla. Otcem námětu je právě Pavel Komárek, který zavzpomínal, jak vznikla: „V mládí jsem trávil hodně času v domku paní Hermíny Týrlové. Často jsem se díval na panáčky a panenky z filmu Nepovedený panáček a představoval si, že by to jednou byla pěkná filmová cena, kdy budou každý rok postavičky v jiné taneční poloze a časem se tato cena roztančí,” uvedl.

Pavel Komárek nezastává pouze funkci předsedy ZFF, ale je i bývalým členem předsednictva TA ČR, která letos oslaví 15 let. „Velká část mého profesního života je spojena s TA ČR. Na Agentuře oceňuji to, že je otevřena nový nápadům, snaží se být přátelská k žadatelům a pracuje profesionálně. Práce v takovém prostředí je příjemná i přes všechny obtíže, které to samozřejmě přináší,” prozradil  a popřál TA ČR k výročí, „ať si dále zachová svůj charakter.”

Medailonek

Ing. Čestmír Vančura 

Čestmír Vančura vystudoval na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně (VUT) obor Strojírenské technologie. Jako strojní inženýr nastoupil v roce 1978 do Závodů přesného strojírenství v Gottwaldově/Zlíně, kde pracoval na různých pozicích ve výrobě a vývoji. K rozhodnutí vydat se vlastní cestou a začít podnikat došel Čestmír Vančura v roce 1992. Na podzim založil se dvěma společníky, firmu Kovárna VIVA, která se za 30 let své existence z výrobní dílny stala prosperující a přední průmyslovou kovárnou v Evropě.

V roce 2014 se stal Čestmír Vančura majitelem společnosti Filmfest s.r.o. a prezidentem Zlín Film Festivalu – mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, jehož prestiž a úroveň se rok od roku zvyšuje. Ve stejném roce založil také nadační fond FILMTALENT Zlín. Je členem Vědecké rady UTB ve Zlíně a spolupracuje s několika jejími fakultami. V minulosti získal cenu ČT za podnikatelský přínos kultuře a Čestné uznání SKČR.

Medailonek

Ing. Pavel Komárek, CSc.

Pavel Komárek má za sebou dlouholetou činnost v oblasti výzkumu a vývoje, posledních dvacet let zejména v oblasti využití výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře. Založil a vedl Technologické a inovační centrum ČVUT v Praze. Působil také jako ředitel odboru podpory výzkumu a vývoje v CzechInvestu a jako náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast výzkumu a vysokých škol.

Pavel Komárek má rozsáhlé zkušenosti z přípravy strategických dokumentů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (např. Národní politika výzkumu a vývoje ČR, Národní strategický a referenční rámec ČR 2007–2013, Zelená a Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR apod.). V letech 2010–2012 byl členem výzkumné rady TA ČR a v roce 2012 se stal členem předsednictva TA ČR, kde působil až do roku 2020. Aktuálně zastává funkci předsedy poroty Zlínského Film Festivalu.