Logo

KAREL KLUSÁČEK o začátcích TA ČR: Bylo to punkové období

Šárka Kováříková
07. 05. 2009

Vznik Technologické agentury ČR nebyl samozřejmostí, ale předcházely mu dlouhé roky diskusí. Snadné nebyly ani samotné počátky nově vzniklé instituce. Nakonec se však vypracovala v organizaci, která nepochybně výrazně přispívá k cílenému zaměření veřejných prostředků na podporu aplikovaného výzkumu a posiluje spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Hovořil o tom první předseda TA ČR Karel Klusáček.

Co předcházelo založení Agentury?

Vzniku Technologické agentury ČR předcházelo více než desetiletí diskusí o formě a postavení instituce, která by měla na starosti zejména projektovou podporu aplikovaného výzkumu z veřejných prostředků. V roce 2009 nakonec uzrála situace natolik, že se vznik TA ČR stal součástí zákona o podpoře výzkumu a vývoje a činnost Agentury byla zahájena po jmenování předsednictva TA ČR vládou v říjnu téhož roku. Měl jsem tu čest stát se zakládajícím předsedou TA ČR. 

Jaké byly začátky Agentury?

Spolu s ostatními kolegy v předsednictvu a nově vzniklou Kanceláří TA ČR jsme museli rychle vyřešit základní organizační a systémové otázky – neměli jsme IČO, účet v bance, adresu, hledali jsme zaměstnance a vytvářeli základní struktury pro fungování Agentury a komunikaci s výzkumnou komunitou. A to vše pod imperativem připravit za necelé tři měsíce do konce roku návrh prvního programu, který jsme nazvali ALFA. Výraznou pomocí nám byl aktivní přístup sekretariátu RVVI, který nám pomohl vyřešit mnohdy spletité administrativní záležitosti. Neocenitelný byl odborný přínos mých kolegů a kolegyň z Technologického centra Praha (tehdy AV ČR), kteří pomohli s formulací obsahu programu a zajistili rozjezd Kanceláře. Bylo to, přes veškerou důstojnost Agentury, poněkud punkové období, kdy bylo pod časovým tlakem nutno často volit nestandardní inovativní řešení. První veřejná soutěž Programu ALFA byla po schválení vládou ČR vyhlášena v březnu 2010. Brzy poté následovaly další programy, z nichž mnohé fungují v aktualizované podobě dodnes.

Co byste TA ČR popřál do dalších let?

Za 15 let se Technologická agentura ČR stala významnou institucí, která nepochybně výrazně přispívá k cílenému zaměření veřejných prostředků na podporu aplikovaného výzkumu a posiluje spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky.  K letošním patnáctým narozeninám tak přeji Agentuře hodně dalších úspěchů a neutuchající energii pro řešení všech výzev, které ji na její budoucí cestě čekají.

Medailonek

Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA

Karel Klusáček je aktuálně ředitelem Technologického centra Praha. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, obor chemická technologie. Následně absolvoval vědeckou výchovu na Akademii věd v oboru fyzikální chemie a získal titul MBA na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. V letech 1986 a 1987 působil jako Visiting Professor v oddělení chemického inženýrství na University of Waterloo v kanadském Ontariu.

Po 15 letech výzkumu v oblasti chemického inženýrství na Ústavu chemických procesů Akademie věd přešel do Technologického centra AV ČR (nyní Technologické centrum Praha), kde se věnoval transferu technologií, podnikatelským inkubátorům a později zejména strategickým studiím v oblasti výzkumu a inovací. V letech 2009–2011 byl zakládajícím předsedou Technologické agentury ČR. Je také členem Inženýrské akademie ČR.

V současné době se věnuje hlavně koncepci strategického rozvoje Technologického centra a koordinaci jeho aktivit.